Taklimat Broadband Demand Survey

21 Disember 2019 | Aktiviti Terkini

Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia (MCMC) sedang menjalankan Kajian Broadband Demand melalui Pusat Internet. Seramai 4 orang staff Pusat Internet telah menghadiri taklimat ini untuk menjalankan Kaji Selidik kepada ahli Pusat Internet. Maklumbalas ahli Pusat Internet akan dimanfaatkan sebagai cadangan penambahbaikan kepada pihak MCMC dan pihak penyedia perkhidmatan untuk meneruskan perkembangan positif landskap komunikasi dan multimedia Malaysia demi manfaat pengguna.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali

Kembali Ke Atas